PERİYODİK KONTROL VE TEKNİK MUAYENELER

Periyodik kontrol yönetmeliği olan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre iş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın periyodik kontrol süresi geldiğinde, Periyodik Kontrol ‘leri yapmaya yetkili muayene kuruluşumuz tarafından periyodik muayene yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren periyodik kontrol raporu düzenlenir.

Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi, sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için Periyodik Kontrol yapmaya yetkili firmalar kapsamında yetkin mühendislerimiz tarafından gerekli kontrollerin yapılması sağlanır.

Periyodik Kontrol Süresi:

Periyodik Kontrol süresi,  aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının Periyodik Kontrol ‘leri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanlarının Periyodik Kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, bu yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmayacak aralıklarda yapılır.

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü

Kompresör Hava Tankı Periyodik Kontrolü

Hidrofor ve Genleşme Tankları, Boyler, Otoklav

Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG vb.)

Kriyojenik tanklar

Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolü 

Vinç ve Caraskal Periyodik Kontrolü

Forklift Periyodik Kontrol (Dizel, Elektrikli, Manuel İstif Makinaları ve Transpaletler)

Kule Vinç Periyodik Kontrolü

Mobil Vinç Periyodik Kontrolü

Platform Periyodik Kontrolü (Sütunlu Çalışma, Alimak, Asma İskele ve  Makaslı – Bomlu Platformlar)

Lift Periyodik Kontrolü (Araç Kaldırma Lifit, Kriko vb.)

Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) * Belediyelerin Protokol İmzaladığı Kuruluşlar

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant * Belediyelerin Protokol İmzaladığı Kuruluşlar

Elektrik Tesisatları Periyodik Kontrol ve Ölçümleri

Topraklama Ölçümü

Paratoner Ölçümü

Katodik Koruma Ölçümü

İç Tesisat Uygunluk Kontrolü

Pano Kontrolleri

Kaçak Akım Koruma Ölçümleri

Yalıtım Direnci Kontrolü

Tesisat Periyodik Kontrol

Yangın Tesisatı Uygunluk Kontrolü

Yangın Hortumu ve Yangın Dolabı Periyodik Kontrolü

Motopomplar ve Boru Tesisatı Periyodik Kontrolü

Havalandırma Tesisatı Uygunluk Kontrolü

Tezgahlarda Periyodik Kontrol

Makine ve Tezgah Periyodik Kontrolleri