basınçlı kaplar, yakıt tankı

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ

Basınçlı kapların periyodik kontrolü, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde yer alan (iç basıncı 0,5 Bar’dan daha yüksek olan) ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre konusunda uzman makine mühendislerimiz tarafından yapılır.

Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Buhar Kazanları

Buhar Jeneratörleri

Kalorifer Kazanları

Kızgın Su Kazanları

Kızgın Yağ Kazanları

Hava Tankı

Boyler

Genleşme Tankları

Hidrofor

Otoklav

Sanayi Gazları (LPG, Azot, Hidrojen vb.) Depolama Tankları

Parlayıcı Patlayıcı Madde (Mazot, Fuel Oil vb.) Depolama Tankları

Kara Tankeri Tankları

Emniyet Ventili

Basınçlı kapların periyodik kontrolü, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

Belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım basınçlı kap ve tesisatın periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri aşağıdaki Tablo’da belirtilmiştir.

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü Süre ve Kriterleri

İletişim sayfamızdan ulaşabileceğiniz e-posta, faks yada teklif talebi kanallarından herhangi biri ile bizlere ulaşarak kolayca fiyat teklifi alabilir, dilediğiniz gün ve zamana göre muayenelerinizi programlayabilir ve yaptırabilirsiniz.