elektrik tesisatları periyodik muayene

ELEKTRİK TESİSATLARI PERİYODİK KONTROLU

Elektrik tesisatları periyodik kontrolü ve elektriksel ölçümler, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre konusunda uzman elektrik mühendislerimiz tarafından  yapılır.

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.

Topraklama Ölçümü

Paratoner Ölçümü

Elektrik Panosu Kontrolleri

Katodik Koruma Ölçümü

Elektrik İç Tesisat Kontrolleri

Yalıtım Direnci Ölçümleri

Belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile elektrik tesisatıları periyodik kontrolü, kriter ve kontrol süreleri aşağıdaki Tablo’da belirtilmiştir.

İletişim sayfamızdan ulaşabileceğiniz e-posta, faks yada teklif talebi kanallarından herhangi biri ile bizlere ulaşarak kolayca fiyat teklifi alabilir, dilediğiniz gün ve zamana göre muayenelerinizi programlayabilir ve yaptırabilirsiniz.