TARAFSIZLIK BEYANI

Bilgin Mekanik Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri verilecek tüm muayene hizmetlerinde yönetici ve personeli ile ilişkili tüm taraflara eşit düzeyde tarafsız ve bağımsız yaklaşır. İdari, ticari, mali ve teknik olarak iç ve dış baskılardan uzak durur ve bunu tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmaz.

Bilgin Mekanik Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri personeli, sabit ücretle çalışır ve aldığı ücretin muayene hizmeti, sonucu ve sayısı ile ilişkisi yoktur.

Bilgin Mekanik Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri, kanun, yönetmelik, standartlar ve etik kurallar çerçevesinde yürütülen bu faaliyetlerde tamamen objektif sonuçlar ortaya koyarak raporlar hazırlayacağını beyan ve taahhüt eder.